RSS

Sư gia PK huyện lệnh_C5+6

Sư gia PK huyện lệnh_C5+6

Chương 5: Quần anh hội tụ.

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

Truyền kỳ_C180

Truyền kỳ_C180

Chương 180: Kẻ thù (6)

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

Sư gia PK Huyện lệnh_C3+4

Sư gia PK Huyện lệnh_C3+4

Chương 3: Nữ sư gia.

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , , , ,

Truyền kỳ_C179

Truyền kỳ_C179

Chương 179: Kẻ thù (5)

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , ,

Sư gia PK Huyện lệnh_C1+2

Sư gia PK Huyện lệnh_C1+2

Chương 1: Phi long tại thiên[1].

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , , , ,

Truyền kỳ_C178

Truyền kỳ_C178

Thực ra chương 178 định dịch dài hơn nữa cơ, mà lười quá nên up luôn, hôm tới dịch bù vào 179 vậy T.T

Chương 178: Kẻ thù (4)

Read the rest of this entry »

 

Thẻ: , ,

Đời sinh viên khổ nạn_Ngoại truyện

Đời sinh viên khổ nạn_Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Hồi ức sau khi thôi miên của Vưu Dung.

Edit: Phi Yến

Beta: Thương Thương Đặng

Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 846 other followers